16 września br. o godz. 14.00 wystartuje III Czempińska Gra Miejska – tym razem pod hasłem – Powrót do przeszłości.

Jej celami są:

  • przypomnienie i popularyzacja wiedzy na temat historii Gminy Czempiń oraz osób z nią związanych;
  • zachęcenie, głównie ludzi młodych do czynnego udziału w odkrywaniu i poznawaniu miasta, w którym żyją;
  • integracja mieszkańców Gminy;
  • promocja miasta poprzez wykorzysty­wanie historii i prezentację przestrzeni Czempinia na podstawie żywej relacji z historią w postaci zabytków, historycznych miejsc i osób.
Szalony Naukowiec, po wielu latach żmudnych prac spełnił swoje marzenie i zbudował wehikuł czasu. Do wspólnej podróży przez wieki zaprasza mieszkańców Gminy Czempiń. Aby wziąć w niej udział należy zebrać 3-6 osobowy zespół (gdy Uczestnik Gry będzie osobą poniżej 13 roku życia, przynajmniej jeden z członków Zespołu powinien być osobą pełnoletnią) i zarejestrować go. W tym celu trzeba wypełnić formularz zgłoszeniowy - dostępny na:

Zgłoszenia przyjmowane będą do 11 września 2017 r. włącznie:

- za pośrednictwem maila mail@spiszcz.org,

- w Cukierni Zachariasza Przygodzkiego,

- w Centrum Kultury Czempiń.


O przyjęciu zgłoszenia oraz miejscu rozpoczęcia Gry Uczestnicy zostaną powiadomieni mailem lub telefonicznie.


Podczas Gry każdy zespół będzie musiał mieć przy sobie sprawny telefon komórkowy, za pośrednictwem którego będzie mógł (w razie konieczności) skontaktować się z Organizatorem. Telefon powinien umożliwiać odczytywanie kodów qrs oraz mieć połączenie z Internetem.

Zespoły wraz z Szalonym Naukowcem odbędą podróż w czasie. Aby wrócić do współczesności uczestnicy będą musieli rozwiązać poszczególne zadania, oraz pomóc różnym postaciom poznać historię swojego Miasta.

PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW GMINY CZEMPIŃ.


PLIKI DO POBRANIA: