DOKUMENTY

Statut

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół i Sympatyków Ziemi Czempińskiej:

Deklaracja członkowska

Deklaracja członkowska Stowarzyszenia Przyjaciół i Sympatyków Ziemi Czempińskiej

Blankiet przelewu

Blankiet przelewu na konto bankowe Stowarzyszenia Przyjaciół i Sympatyków Ziemi Czempińskiej