PROJEKTY

Jedną z najważniejszych form aktywności Stowarzyszenia są projekty, które – być może właśnie przy Państwa pomocy – zrealizujemy. Głównym celem wszystkich inicjatyw jest zmiana naszego otoczenia w kierunku wyeksponowania dziedzictwa historycznego i kulturalnego, a także walorów społeczno – gospodarczych ziemi czempińskiej. Ważnym elementem wszystkich naszych przedsięwzięć jest udział wolontariuszy, sponsorów, darczyńców, a także osób mających pomysły na realizacje naszych celów. Dlatego zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy chcą przyłączyć się do naszych działań i zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami naszych inicjatyw. Obecnie Stowarzyszenie realizuje następujące projekty:

RENOWACJA ZABYTKOWEGO CMENTARZA EWANGELICKIEGO W CZEMPINIU

Celem projektu jest odrestaurowanie jedynej na terenie województwa wielkopolskiego tego typu nekropolii. Założony w I połowie XIX w. cmentarz do 1945 roku był miejscem pochówku mieszkańców wyznania ewangelicko – augsburskiego z Czempinia i okolic Na początku XX w. cmentarz powiększono, a w 1912 roku na górnym tarasie nekropolii wzniesiono kaplicę. Po II wojnie światowej obiekt uległ dewastacji, a ocalałe nagrobki pod koniec lat 70 ubiegłego wieku przeniesiono do lapidarium w Orzeszkowie. W 1989 roku cmentarz został wpisany do rejestru zabytków, jednak nadal pozostaje zrujnowany.

Działania Stowarzyszenia mają przyczynić się do przywrócenia świadomości istnienia tak interesującego – z punktu widzenia historycznego i przyrodniczego – cmentarza. Nasze prace polegają na stopniowym oczyszczaniu, renowacji i w perspektywie udostępnieniu nekropolii. Mamy nadzieję, że cmentarz w przyszłości stanie się świadectwem poszanowania wielokulturowej tradycji Czempinia poprzez stworzenie w odrestaurowanej kaplicy cmentarnej Centrum Trzech Kultur. Będzie ona prezentowała dziedzictwo kultury chrześcijańskiej, ewangelickiej oraz judaistycznej na ziemi czempińskiej.

Realizacje projektu:

PRZYGOTOWANIE I ZAMONTOWANIE TABLIC INFORMACYJNYCH

Zamontowanie tablic informacyjnych ma przybliżyć wiedzę na temat historii ważnych miejsc na terenie miasta i gminy oraz przedstawić znane postacie, będące patronami ulic lub zasłużone dla naszego regionu.

Czy kiedykolwiek przechadzając się ulicami Czempinia zastanawiałeś się jak wyglądały te miejsca 100 lat temu? Czy wiesz, że w Czempiniu była gazownia, zakłady hutnicze i synagoga? Jak wyglądał stary kościół parafialny lub kim byli patroni ulicy i zasłużone osoby związane z Czempiniem? Odpowiedzi na te pytania już niedługo będziesz mógł znaleźć spacerując po mieście i gminie, dzięki naszemu projektowi zamontowania tablic informacyjnych. Nasze tablice zostaną rozwieszone w najciekawszych miejscach miasta i gminy, aby przybliżyć historie tych miejsc, budynków lub nakreślić sylwetki patronów ulic i zasłużonych postaci. Mamy nadzieje, że realizacja tego projektu przyczyni się do popularyzacji historii ziemi czempińskiej, zbudowania szacunku do bogatej przeszłości naszego regionu, zarówno wśród jego mieszkańców, jak i osób odwiedzających naszą ziemię. 

 

Wykaz tablic informacyjnych

Miejsca i obiekty: 

– ul. 24 Stycznia
– Czempińskie Zakłady Hutnicze (ul. Kolejowa)
– Cmentarz Ewangelicki
– Cmentarz Katolicki 
– ul. Długa
– Folwark
– Gazownia(ul Śremska);
– Hotel Ertels (ul. 24 Stycznia );
– Kaplica na Cmentarzu Ewangelickim w Czempiniu;
– Kościół Św. Apostołów Szymona i Judy
– Obecny Kościół Parafialny
– Pałac w Czempiniu
– ul. Ratuszowa – Poczta
– Stary kościół parafialny w Czempiniu
– Synagoga (ul 24 stycznia róg Ratuszowej)
– Szkoła Podstawowa w Czempiniu;
– Zakłady Antoniego Jezierskiego (ul. Nowa);
– Pałac w Borowie.
– Kostnica w Gorzyczkach – Kaplica w Gorzyczkach
– Pałac w Gorzyczkach;

Postacie:

– Dezydery Chłapowski;
– Leonard Durczykiewicz
– Antoni Jezierski
– ks. Karol Kiełczewski
– Maurycy Komorowicz
– Stanisław Kuczmerowicz
– Florian Marciniak
– Stanisław Mikołajski
– Czesław Przygodzki
– Józef Wybicki

Opisy tablic znajdziesz tutaj

WIELKI JARMARK CZEMPIŃSKI 

Kolejnym projektem, realizowanym przez członków Stowarzyszenia jest organizacja (co dwa lata) Wielkiego Jarmarku Czempińskiego.

Pierwszy Wielki Jarmark Czempiński z okazji 450-lecia nadania przez króla Zygmunta Augusta przywileju odbywania jarmarków odbył się w 2012 roku.

10 stycznia 1562 roku król Zygmunt August, na prośbę Stanisława Górki, ustanawia w Czempiniu cztery jarmarki rocznie: pierwszy w przedostatnią niedzielę przed Wielkanocą (Dominica Iudica); drugi w siódmy poniedziałek po Wielkanocy, a pierwszy po Wniebowstąpieniu; trzeci w niedzielę po św. Bartłomieju (24 VIII); czwarty w niedzielę po św. Idzim (1 IX), oraz cotygodniowe targi w każdy czwartek.

Dla upamiętnienia tego wydarzenia, 30 września 2012r., na czempińskim rynku rzemieślnicy, kupcy, rolnicy, rękodzielnicy oraz przedsiębiorcy i usługodawcy prezentowali wytwory swojej pracy – produkty i usługi. Była to okazja do integracji lokalnej społeczności, środowisk twórczych i przedsiębiorców wokół tradycji odbywania jarmarków. Zaproszony przez Stowarzyszenie Kram Jelonek i drużyna wikingów Eikthyrnir z Poznania pokazali jak wyglądało życie codzienne, dawne rzemiosło i sztuka wojenna oraz w co grano w wolnym czasie. W średniowiecznym obozie można było skosztować jadła, wziąć udział w konkursach dla dorosłych i dzieci oraz zrobić zakupy w kramie z pamiątkami. Wystąpili również szczudlarze z Teatru Beltaine oraz Kapela Dudziarzy ze Starego Gołębina. Wieczorem Teatr Beltaine zaprezentował pokaz ognia. Na Jarmarku funkcjonowała też Wiejska Zagroda z małymi zwierzętami oraz narzędziami rolniczymi. Jarmark spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem nie tylko mieszkańców Gminy Czempiń i okolic, ale również gości spoza regionu. Według szacunków liczba odwiedzających wyniosła ponad 2 tys. osób. Istotnym aspektem zadania było również zaprezentowanie działań reaktywowanego Stowarzyszenia Przyjaciół i Sympatyków Ziemi Czempińskiej. Dużym zainteresowaniem cieszyły się pocztówki z pieczęcią Jarmarku, na których przedstawiono dawny Czempiń. Przygotowany przez członków Stowarzyszenia wieczorny pokaz zdjęć prezentujących historię Czempinia przyciągnął wielu widzów. Na około pół godziny widzowie przenieśli się na ulice naszego miasta sprzed kilkudziesięciu lat. Można było zobaczyć jak wyglądały kamienice, domy, kościół, szkoła i inne budynki, a także obejrzeć życie mieszkańców zatrzymane na starej kliszy. Projekcja opatrzona była komentarzami członków Stowarzyszenia. Projekt był realizowany we współpracy z administracją publiczną i otrzymał dofinansowanie Zarządu Powiatu Kościańskiego.

Kolejny Wielki Jarmark Czempiński – 3 Kulturalny Czempiń?! zorganizowaliśmy w celu przypomnienia czasów przełomu XIX i XX wieku oraz żyjących tu, podobnie jak w całej Wielkopolsce, przedstawicieli trzech kultur (polskiej, niemieckiej i żydowskiej) i religii (katolickiej, ewangelickiej i judaizmu). W organizację wydarzenia, które odbyło się 28 września 2014 roku, aktywnie włączyły się Biblioteka Publiczna w Czempiniu oraz Centrum Kultury Czempiń.

Jarmark przyciągnął tłumy mieszkańców i przyjezdnych. Frekwencji sprzyjała doskonała, słoneczna pogoda i liczne atrakcje czekające na zwiedzających. Na czempińskim rynku prezentowali się artyści, rzemieślnicy, kupcy, rolnicy, rękodzielnicy oraz przedsiębiorcy. Odwiedzający mieli okazję skosztować potraw kuchni polskiej, niemieckiej i żydowskiej, zapoznać się z ofertą twórców, producentów i usługodawców, a także uczestniczyć w procesie tworzenia. Mogli wziąć udział w pokazach, warsztatach (m.in. obrazki dawnego Czempinia – warsztaty decoupage, wiklinowe cuda-wianki, kwiaty z papieru i bibuły), dawnych grach i zabawach. Towarzyszył nam Skansen Wiejska Zagroda. Ponadto, występy zaproszonych do udziału w imprezie zespołów i artystów przybliżały kulturę trzech narodów i zapewniały wyśmienitą atmosferę. Wystąpili: Czempińskie Towarzystwo Śpiewacze Harfa, Zespół Pieśni i Tańca Żeńcy Wielkopolscy, uczniowie klasy 2C ze Szkoły Podstawowej w Czempiniu, Trio Taklamakan, Koszerne Jaja, Henio Tomczak z zespołem IZOTOP oraz Jaromi zez Ekom.

Bardzo dużym zainteresowaniem odwiedzających cieszyła się Kulturalna Brama, w której odbywały się wykłady: Michała Werwińskiego (dot. czempińskich kościołów), Zdzisława Witkowskiego (Kartki z dziejów Kościana), Mikołaja Wojciechowskiego (Żydowska tożsamość w świetle legend o współistnieniu), Jana Pawlickiego (Migawki z dziejów Śmigla), Alicji Kobus (Poznańska Gmina Żydowska), Krzysztofa Budzynia (dot. Śremskiego Notatnika Historycznego), Jakooba Ben Nistella (Judaizm a Chrześcijaństwo), Andrzeja Kasprzyka (Elegant z Mosiny), Bogusława Kuika (dot. cmentarzy ewangelickich w powiecie śremskim).

W innej bramie działało jednodniowe muzeum, w którym zgromadzone zostały eksponaty związane z historią Czempinia. Można było zobaczyć miedzy innymi dokumenty, książki, fotografie, ryciny, mapy, kafle ceramiczne wykopane w roku 1992 podczas robót kanalizacyjnym (datowane są na XVI -XVIII wiek), przedmioty codziennego użytku, itp.

Wieczorem w przestrzeni czempińskiego Rynku zaprezentowano widowisko plenerowe „Stanisław i królewna”, przygotowane przez czempińską młodzież podczas warsztatów teatralnych organizowanych w Centrum Kultury Czempiń w ramach projektu „Słowo i gest inspirowane tradycjami ziemi czempińskiej”, a mającego swoją premierę przed pałacem Gorzyczkach. Spektakl nawiązywał do opowiadania etnografa Oskara Kolberga.

Na koniec członkowie Stowarzyszenia wcielili się w postaci: Proboszcza, Rabina oraz Duchownego Ewangelickiego i zainscenizowali scenkę fikcyjnej rozmowy na temat życia na ziemi czempińskiej przedstawicieli trzech religii.

Podczas jarmarku została przeprowadzona zbiórka publiczna na realizację działań popularyzujących i upowszechniających historię, tradycję, kulturę i sztukę ziemi czempińskiej w 2015 roku, która przyniosła kwotę 1239,97 złotych.

GRA MIEJSKA – Z ANTONIM JEZIERSKIM PO CZEMPINIU

Gra miejska „Z Antonim Jezierskim po Czempiniu” została zorganizowana na terenie Czempinia 11 maja 2013 roku. Przez kilka godzin nasze miasto było planszą, na której rozgrywano grę. Jej fabuła została osnuta wokół historii Czempinia końca XIX i początków XX wieku. Główną postacią prowadzącą uczestników poprzez poszczególne miejsca i wydarzenia, wokół których koncentrowały się zadania, był Antoni Jezierski.

Zespoły ruszyły na trasy. Zadaniem graczy, przemieszczających się w przestrzeni miasta, było dotarcie (w określonej na mapie kolejności) do wyznaczonych punktów, w których czekali na nich opiekunowie oraz wykonanie zadań. Zmagania wygrywał ten zespół, który wykonał wszystkie zadania i zdobył najwięcej punktów. Dodatkowe punkty przyznawaliśmy za przebranie nawiązujące do epoki – XIX i początek XX wieku. Większość grup pojawiła się na starcie Gry w strojach nawiązujących do wskazanego przez nas okresu. Również opiekunowie punktów przebrali się (pojawił się oczywiście Antoni Jezierski). Po przejściu tras, zespoły docierały na metę Gry, na terenie dawnej strzelnicy. Tam wykonywali ostatnie zadanie – strzelanie do tarczy. Przekazywały również wykonane na trasie zdjęcia wskazanych przez nas obiektów oraz karty zespołu. Po zakończeniu zmagań, jury oceniło plakaty reklamowe przygotowane przez zespoły w Gimnazjum, podliczyło punkty i ustaliło klasyfikację drużyn. Na zakończenie ogłosiliśmy wyniki i wręczyliśmy nagrody. Grę zakończyliśmy wspólnym biesiadowaniem przy ognisku. Projekt otrzymał dofinansowanie Gminy Czempiń.

Gra pozwoliła mieszkańcom Gminy Czempiń spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi w niekonwencjo­nalny sposób. Chcieliśmy, żeby była ona skuteczną, niebanalną oraz atrakcyjną metodą edukacji historycznej, nie tylko młodych ludzi. Zależało nam, aby gracze chłonęli wiedzę spontanicznie. Formuła gry w naturalny sposób wykorzystywała umiejętności praktyczne i wiedzę teoretyczną uczestników zabawy.