WSPARCIE

Zapraszamy do wspierania działalności Stowarzyszenia Przyjaciół i Sympatyków Ziemi Czempińskiej. Każda wpłata przekazywana przez Państwa zostanie przeznaczona na realizację celów statutowych naszego Stowarzyszenia. W tytule przelewu możecie Państwo zaznaczyć, na jaki cel statutowy ma zostać przeznaczona darowizna.

Nie działamy dla zysku. Członkowie Stowarzyszenia poświęcają swój czas oraz umiejętności dla działalności społecznej.

Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Ziemi Czempińskiej
ul. Nowa 2A
64-020 Czempiń

Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy w Poniecu O/Czempiń
90 8682 1030 0004 7614 2000 0010 

 

 

0
TYLE OSÓB NAS WSPARŁO
DZIĘKUJEMY!