O NAS

Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Ziemi Czempińskiej rozpoczęło działalność 2001 roku. Po kilku latach przerwy w aktywnej działalności, jesienią 2011 roku Stowarzyszenie wznowiło swą działalność. Zakres naszych działań określają misja, wizja oraz cele.

Misja:

Rozwój ziemi czempińskiej jako miejsca o bogatym dziedzictwie historycznym i kulturowym oraz integrowanie społeczności lokalnej poprzez angażowanie w działalność Stowarzyszenia.

Cele:

 • popularyzacja wiedzy historycznej, archeologicznej, architektonicznej i kulturowej ziemi czempińskiej;
 • upowszechnianie historii, tradycji, kultury i sztuki z uwzględnieniem folkloru;
 • ochrona tradycji, dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego regionu;
 • podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • rozwój wspólnoty i społeczności lokalnej;
 • dbałość o środowisko naturalne i ochronę środowiska;
 • działalność oświatowo-wychowawcza, kulturalna oraz turystyczna krajoznawcza;
 • tworzenie płaszczyzn współpracy dla mieszkańców ziemi czempińskiej oraz innych osób i podmiotów zainteresowanych działaniem na rzecz rozwoju regionu;
 • upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki oraz promocja walorów regionalnych;
 • upowszechnianie wiedzy obywatelskiej i propagowanie postaw obywatelskich, a także działań wspomagających budowę i rozwój demokracji;
 • integrowanie środowiska, w tym osób niepełnosprawnych, służące pomocy rodzinie, przeciwdziałaniu i zapobieganie patologiom i wykluczeniu społecznemu.

Wizja:

Ziemia czempińska jako obszar przyjazny rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego, którego mieszkańcy budują swą tożsamość w oparciu o dziedzictwo historyczne, kulturowe i przyrodnicze.

W ciągu ponad trzech lat zrealizowaliśmy między innymi:

Projekty:

 • Wieloletni projekt Renowacji zabytkowego Cmentarza Ewangelickiego w Czempiniu
 • Przygotowanie i zamontowanie tablic informacyjnych
 • Zorganizowanie i wypromowanie Wielkiego Jarmarku Czempińskiego – pierwszego pod nazwą “Wielki Jarmark Czempiński z okazji 450-lecia nadania przez króla Zygmunta Augusta przywileju odbywania jarmarków”, drugiego “3 Kulturalny Czempiń?!” oraz trzeciego “Przemysłowy Czempiń”
 • Czempiński Jarmark Mikołajkowy (trzy edycje grudzień 2015, 2016 i 2017)
 • Gra miejska: Z Antonim Jezierskim po Czempiniu
 • Gra miejska w 100-lecie urodzin Floriana Marciniaka – W cieniu Szarych Szeregów
 • Gra miejska: Powrót do przeszłości
 • Cyfrowe Archiwum Czempinia

Inne działania:

 • Przybliżanie historii naszej Gminy poprzez profile Stowarzyszenia, Cmentarza Ewangelickiego i Antoniego Jezierskiego na FB.
 • Nawiązanie kontaktów z organizacjami, regionalistami i osobami prywatnymi.
 • Zorganizowanie wystawy “Czempiniacy w Wielkiej Wojnie 1914 – 1918”
 • Udostępnienie przez Stowarzyszenie i Cyfrowe Archiwum Czempinia eksponatów na wystawy oraz wsparcie merytoryczne dla organizatorów prelekcji i wykładów.
 • Udział w prelekcji „Korony manierystyczne z figury Marii z Dzieciątkiem        w zbiorach Muzeum Sztuk Użytkowych”.
 • Organizacja ciekawych wykładów i wystaw dla najmłodszych mieszkańców Gminy oraz zachęcenie ich do poznania historii naszej Małej Ojczyzny.
 • Organizacja wycieczek śladami historii Czempinia.
 • Zorganizowanie prelekcji „Korony manierystyczne” w Kościele Parafialnym  w Czempiniu.
 • Udział w polsko-niemieckiej konferencji naukowej „Ziemi skrywa kości. Zapomniane krajobrazy pamięci – cmentarze protestanckie w Wielkopolsce po 1945 roku”, luty 2016 r.
 • Zorganizowanie dwóch rajdów rowerowych „Po drogach i bezdrożach gminy” oraz “Daleko jeszcze? … czyli w stronę Warty i jeszcze dalej”.
 • Zorganizowanie konkursu dla gimnazjalistów na logo Wielkiego Jarmarku Czempińskiego.
 • Posprzątanie i zabezpieczenie terenu strzelnicy.
 • Spotkania z regionalistami, mieszkańcami Gminy – obecnymi, dawnymi i ich potomkami oraz spisywanie ich wspomnień.
 • Zorganizowanie obchodów 95-rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.
 • Wystawienie widowisk plenerowych na Cmentarzu Ewangelickim “Strachy wielkopolskie” (2014) oraz “Zaduszki czempińskie” (2015).
 • Zorganizowanie i wyremontowanie nowej siedziby Stowarzyszenia.
 • Bieżące działania organizacyjne i administracyjne.

Zarząd:

Katarzyna Wieczorek – Prezes Zarządu

Maciej Kuhnert – Wiceprezes Zarządu

Agnieszka Świerzewska – Sekretarz

Hanna Terzyk-Ziółkowska – Skarbnik

Stanisław Płocieniak – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

Mirosław Kąkolewicz – Przewodniczący

Henryk Ciesielski – Członek Komisji

Krzysztof Lange – Członek Komisji