KONTAKT

   

  Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Ziemi Czempińskiej

  KRS: 0000064023

  REGON: 631194211
  NIP: 6981835120

  Konto bankowe:
  Bank Spółdzielczy w Poniecu O/Czempiń
  Numer konta: 90 8682 1030 0004 7614 2000 0010

  Siedziba: 
  ul. Nowa 2A
  64-020 Czempiń