KONTAKT

 

Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Ziemi Czempińskiej

KRS: 0000064023

REGON: 631194211
NIP: 6981835120

Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy w Poniecu O/Czempiń
Numer konta: 90 8682 1030 0004 7614 2000 0010

Siedziba: 
ul. Nowa 2A
64-020 Czempiń